+420 465 586 024 pirellrc@pirellrc.cz Husova 690, Česká Třebová +420 465 586 024
pirellrc@pirellrc.cz

Měření příčného profilu profiloměrem Nextsense CALIPRI

Pro měření profilu kolejnic a výhybkových součástí, jsme vybaveni také digitálním profiloměrem Nextsense CALIPRI. Tento přístroj je schválen pro předávání prací u SŽDC s.o.

Digitální profiloměr je nutný

Digitální profiloměr je nutný pro přejímku broušení ve výhybkách zařazených do 1. a 2. cyklu broušení a v ostatních výhybkách pojížděných rychlostí 120 km/h a vyšší. Sejmuté příčné řezy/profily, broušených součástí výhybek před a po provedeném broušení, jsou předány SŽDC, s.o.

Měření příčného profilu profiloměrem RML 3000

Neméně důležitou činností jako vlastní broušení (frézování) je při úpravě příčného profilu kolejnice průběžné měření a porovnávání aktuálního stavu s cílovým profilem.

Více informací >

Měření příčného profilu profiloměrem Nextsense CALIPRI

Pro měření profilu kolejnic a výhybkových součástí, jsme vybaveni také digitálním profiloměrem Nextsense CALIPRI. Tento přístroj je schválen pro předávání prací u SŽDC s.o.

Více informací >

Měření podélného profilu

Kromě příčného profilu je nutné při opracování dbát také na dosažení správného podélného profilu.

Více informací >