+420 465 586 024 pirellrc@pirellrc.cz Husova 690, Česká Třebová +420 465 586 024
pirellrc@pirellrc.cz

Měření příčného profilu profiloměrem RML 3000

Neméně důležitou činností jako vlastní broušení (frézování) je při úpravě příčného profilu kolejnice průběžné měření a porovnávání aktuálního stavu s cílovým profilem.

Pro toto měření a vyhodnocování využíváme digitální laserový profiloměr RML 3000. Tento přístroj umožňuje měření bodových profilů a výšky hlavy na vignolových i žlábkových kolejnicích a také na součástkách výhybek. Výsledek měření je možné okamžitě porovnat s předdefinovaným profilem a následně volit správný postup dalšího opracování. Přístroj je schválen mimo jiné i společností Deutsche Bahn DB Netz AG pro nejvyšší rychlostní třídu v > 280 km/h.

Měření příčného profilu profiloměrem RML 3000

Neméně důležitou činností jako vlastní broušení (frézování) je při úpravě příčného profilu kolejnice průběžné měření a porovnávání aktuálního stavu s cílovým profilem.

Více informací >

Měření příčného profilu profiloměrem Nextsense CALIPRI

Pro měření profilu kolejnic a výhybkových součástí, jsme vybaveni také digitálním profiloměrem Nextsense CALIPRI. Tento přístroj je schválen pro předávání prací u SŽDC s.o.

Více informací >

Měření podélného profilu

Kromě příčného profilu je nutné při opracování dbát také na dosažení správného podélného profilu.

Více informací >